Splošni pogoji

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne strani pazljivo preberete spodaj navedene Pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate spletne strani. X-las d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani „www.x-las.si“ kadarkoli. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete Pogoje poslovanja.

Podatki o ponudniku

„www.x-las.si“ je spletna stran, s katero upravlja podjetje X-las d.o.o.

Osnovni podatki podjetja:
Naziv podjetja: X-las d.o.o.
Sedež družbe: Trimlini 2K, 9220 Lendava
Poslovni račun odprt pri Addiko Bank d.d.: SI56 3300 0001 0947 411
Gospodarska družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Davčna številka: SI94068780
Matična številka: 8869006000
Ustanovitelj in zastopnik: Nevenka Ahtik – direktorica

 

Naročila

Podatki o oddanem povpraševanju so shranjeni pri „www.x-las.si“. Dosegljivi so ali v uporabniškem računu posameznega uporabnika (dostop preko interneta) ali v podatkovni bazi podjetja X-las d.o.o. (dostop osebno ali po telefonu).

Kupec odgovarja za podatke dane v procesu izvajanja povpraševanja. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova.

Popravke ali dodatke k povpraševanju nam lahko pošljete po elektronski pošti.

 

Varovanje podatkov in zasebnost

„www.x-las.si“ spoštuje vašo zasebnost. Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletni obrazec povpraševanja „www.x-las.si“ je izključno potreben samo za povpraševanje storitev „www.x-las.si“. „www.x-las.si“ ali njegov upravitelj ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki. Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni, če se ne strinjate z načinom uporabe.

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletno mesto „www.x-las.si“ dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vaše izbire za njihovo nameravano rabo.

 

Pravno obvestilo

Spletna stran „www.x-las.si“ in vsi podatki, slike artiklov in grafika, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi posameznih podjetij so v njihovi lasti.

 

 

Odgovornosti

Lastnik spletnega mesta je podjetje X-las d.o.o. Trudimo se, da bi ta stran vključevala točne in ažurne informacije. Vendar pa X-las d.o.o. ne daje garancije ali jamstva za točnost informacij, prav tako ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake v vsebinah na spletni strani „www.x-las.si“. Slike artiklov so simbolične in ne predstavljajo dejanskega stanja (barve, dodatna oprema).
Podjetje nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga, v skladu z ZVPot.

Napaka je stvarna, kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost artikla se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi? Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu artikla bomo bodisi:

 • odpravili napako na artiklu,
 • povrnili del plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • izdelek z napako zamenjali z novim brezhibnim izdelkom,
 • povrnili celotni plačani znesek.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti ali na poštni naslov:

X-las d.o.o.
Trimlini 2K
9220 Lendava

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

X-las d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si X-las d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

 

 

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi X-las d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

 

Ključni predpisi

 • Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Uradni list RS, št. 44/2006 (ZASP-UPB2)
 • Zakon o bančništvu (ZBan-1), Uradni list RS, št. 131/2006
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Uradni list RS, št. 57/2000, 30/2001, 25/2004, 73/2004, 61/2006
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Uradni list RS, št. 61/2006
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), Uradni list RS, št. 43/2004, 86/2004, 129/2006
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006
 • Zakon o gostinstvu (ZGos), Uradni list RS, št. 4/2006 (ZGos-UBP1)
 • Zakon o medijih (ZMed), Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002, 62/2003, 73/2003, 113/2003, 16/2004, 123/2004, 96/2005, 69/2006
 • Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP), Uradni list RS, št. 110/2006 (ZPlaP-UPB3), 114/2006, 131/2006
 • Zakon o trgovini (ZT), Uradni list RS, št. 30/2006 (ZT-UPB3), 17/2006, 118/2006
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Uradni list RS, št. 98/2004 (ZVPot-UPB2), 117/2004, 46/2006
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 117/2006